[Webinar] Fighting Financial Crime: The White Box Company Data Revolution – listen to the recording. Listen now
The Open Database Of The Corporate World

Event

Company
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔI SAO HẠNH PHÚC Tạm thời không thực hiện việc Đăng ký giải thể đ/v DN này theo yêu cầu tại Quyết định Số 1047 THA ngày 6 tháng 7 năm 2011 của Chi cục thi hành án dân sự Quận 1Thành phố Hồ Chí Minh (events)
Type
Event::Company::AdditionOfOfficer
Categories
Credit, KYC
Description
Addition of officer Vũ Xuân Phong, representative
Event Occurred
Between 2007-01-04 and 2018-08-29

Provenance

  • Derived from information first seen in a Company Snapshot dated 2018-08-29