Learn how to leverage transparent company data at scale. Subscribe to our emails
The Open Database Of The Corporate World

"АНЕСТЕЛ 82" ЕООД

Company Number
204847258
Status
Active (Активен търговец)
Incorporation Date
6 November 2017 (over 4 years ago)
Company Type
Single Limited Liability Company (Еднолично Дружество с ограничена отговорност)
Jurisdiction
Bulgaria
Alternative Names
  • „ANESTEL 82” Ltd (alternative legal name in EN, 2017-11-06 - )
Business Classification Text
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТАКСИМЕТРОВИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПРОДАЖБА НА ЦИГАРИ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ДРУГИ АКЦИЗНИ СТОКИ (СЛЕД ВЗЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ПО УСТАНОВЕНИЯ РЕД); ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
Directors / Officers
Registry Page
https://public.brra.bg/CheckUps/Verif...
RSS feed icon

Recent filings for "АНЕСТЕЛ 82" ЕООД

Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове

Source Ministry of Justice Registration Agency, https://opendata.government.bg/datase..., 15 Nov 2017 (Commons CC Zero License (cc-zero))

Company Addresses

гр. Сандански, пл. България, No. 2, област: Благоевград, община: Сандански, 2800, БЪЛГАРИЯ

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always be referred to for definitive information
Data on this page last changed March 22 2018

Problem/question about this data? Click here

API Open Data

For access please Log in / Sign up