Announcing the OpenCorporates Trust – a new entity that guarantees the OpenCorporates mission to open up company data for the public good. Read more on our blog.
The Open Database Of The Corporate World

"АБ БИЗНЕС КЪНСАЛТИНГ" ООД

Company Number
203857032
Status
Active (Активен търговец)
Incorporation Date
6 January 2016 (almost 3 years ago)
Company Type
Limited Liability Company (Дружество с ограничена отговорност)
Jurisdiction
Bulgaria
Alternative Names
  • AB BUSINESS CONSULTING LTD (alternative legal name in EN, 2016-01-06 - )
Business Classification Text
Счетоводни и одиторски услуги; консултантски и финансови услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; дърводелски и мебелни услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; внос и износ на стоки; хотелиерски, туристически, ресторантьорски и импресарски услуги; шивашки и текстилни услуги; таксиметрови и транспортни услуги в страната и чужбина; продажба на цигари, алкохолни напитки и други акцизни стоки (след вземане на съответното разрешение по установения ред); покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона
Directors / Officers
Registry Page
https://public.brra.bg/CheckUps/Verif...
RSS feed icon

Recent filings for "АБ БИЗНЕС КЪНСАЛТИНГ" ООД

Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове

Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител

Source Ministry of Justice Registration Agency, https://opendata.government.bg/datase..., 19 Apr 2016 (Commons CC Zero License (cc-zero))

Company Addresses

гр. Петрич, Цар Борис Трети, No. 11, ет. 1, област: Благоевград, община: Петрич, 2850, БЪЛГАРИЯ

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always be referred to for definitive information
Data on this page last changed March 21 2018

Problem/question about this data? Click here

API Open Data

Get this info as json, xml, rdf