Learn how to leverage transparent company data at scale. Subscribe to our emails
The Open Database Of The Corporate World

"КЛОСТЪРС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Company Number
200135676
Status
Active (Активен търговец)
Incorporation Date
30 May 2008 (about 14 years ago)
Company Type
Single Limited Liability Company (Еднолично Дружество с ограничена отговорност)
Jurisdiction
Bulgaria
Alternative Names
  • KLOSTERS TRADING LIMITED BULGARIA (alternative legal name in EN, 2008-05-30 - )
Business Classification Text
ПОЕМАНЕ И СТРОЕЖ НА ЧАСТНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАКТЕР В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, В ЧАСТНОСТ СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНИ ИЛИ ДРУГИ СГРАДИ ВЪРХУ ПАРЦЕЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ФИРМАТА ИЛИ НА ДРУГИ ЛИЦА, ЗА НЕЙНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА ТРЕТИ ЛИЦА, СРЕЩУ ПРОЦЕНТ ОТ СГРАДИТЕ, ЗАПЛАЩАНЕ ИЛИ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ; ПОЕМАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗРАБОТКИ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАКТЕР; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЛОЩИ ИЛИ СГРАДИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЛОЩИ ИЛИ СГРАДИ ЗА СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ЗА СМЕТКА НА ТРЕТИ ЛИЦА, В ТОВА ЧИСЛО И ХОТЕЛИ, ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ, МЕСТА ЗА ОТДИХ, РЕСТОРАНТИ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ; РЕСТАВРИРАНЕ И РЕКОНСТРУИРАНЕ НА СГРАДИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ И ПО - ОБЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ЗА ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА СТРОЕЖ СРЕЩУ ПРОЦЕНТ ОТ СГРАДАТА ИЛИ КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ОТНОСНО ИЗГОДНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПОДОБНИ СДЕЛКИ; ПОДДЪРЖАНЕ НА ОФИСИ, НАЕМАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ; ТРАНСПОРТ, ТЪРГОВИЯ - ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА, КАКТО И ТЪРГОВИЯ СЪС ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ / НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА/ , РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СЕЛСКОСТОПАНСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОНСУЛТАНТСКА, КАКТОИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН. ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА ЧИЕТО УПРАЖНЯВАНЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШИТЕЛНО ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ЩЕ БЪДАТ УПРАЖНЯВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
Directors / Officers
Registry Page
https://public.brra.bg/CheckUps/Verif...
RSS feed icon

Recent filings for "КЛОСТЪРС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя

see all filings

Source Ministry of Justice Registration Agency, https://opendata.government.bg/datase..., 19 Apr 2016 (Commons CC Zero License (cc-zero))

Company Addresses

гр. София, район. р-н Оборище, ЧЕРКОВНА, No. 105А, вх. А, ет. 3, ап. 7, област: София (столица), община: Столична, 1111, БЪЛГАРИЯ

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always be referred to for definitive information
Data on this page last changed March 21 2018

Problem/question about this data? Click here

API Open Data

For access please Log in / Sign up